Lorencova ulica č. 1102/12 v Krompachoch  v dome s opatrovateľskou službou:

(byty určené výlučne na výkon opatrovateľskej služby)

- 1 x jednoizbový

 

 

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté osobne, telefonicky, alebo e-mailom na adrese Mestského úradu v Krompachoch:

Silvia Zavadová, č. tel.: 053/4192225, e-mail: silvia.zavadova@krompachy.sk