Oznámenie sa podáva na:

Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

prípadné otázky na tel. č. 053 419 2221