• náčelník mestskej polície
  • zástupca náčelníka
  • príslušník mestskej polície – 7 ( z toho 1 poverený zástupca)
  • operátor kamerového systému – 7/polovičný úväzok
  • pracovník strážnej služby - 5
  • miestna občianska poriadková služba - 1/7