sídlo: Maurerova č.29, 053 42 Krompachy

 

telefón: 053/447 10 36

 
 
 
 
Odborný lesný hospodár a konateľ: Ing. Vladimír Sajdák