Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.

 

 

 

Oznamy sú zverejňované so súhlasom rodiny.