S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 24. mája 2022 vo veku 81 rokov navždy opustila naša milovaná manželka, mamka, babka, švagriná, teta, príbuzná, priateľka a známa

 

HELENA BARBUŠOVÁ

rod. Kalasová

 

 Posledná rozlúčka so zosnulou bude 27. mája 2022 o 14.00 hodine

 podľa občianskych obradov  v Dome smútku v Krompachoch.