Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.

 

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 14. októbra 2019 vo veku 86 rokov navždy opustil

Bernard Wronsky.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 21. októbra 2019 o 14.00 hodine podľa obradov rím.-kat. cirkvi v Dome smútku v Krompachoch. 

 

 

 

 

Oznamy sú zverejňované so súhlasom rodiny.