Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.