Oznamujeme všetkým príbuzným, že nás dňa 14. marca 2023 vo veku 67 rokov navždy opustil náš milovaný manžel, ocko, dedko, pradedko, brat, švagor, ujo,

Oznamujeme všetkým príbuzným, že nás dňa 14. marca 2023 vo veku 71 rokov navždy opustil náš milovaný otec, manžel, dedko, brat, švagor, ujo, priateľ, známy 

 

Štefan DEBRECENY

 

 Posledná rozlúčka so zosnulým bude  20. marca 2023 o 14.00 hodine podľa  obradov rím.-kat. cirkvi  v Dome smútku v Krompachoch.

 

Odpočívaj v pokoji