S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 28. januára 2023 vo veku nedožitých 93 rokov navždy opustil náš milovaný otec, dedko, pradedko, brat, švagor, krstný otec, strýko, príbuzný, priateľ a známy 

 

Ondrej ŠOLDRA

 

 Posledná rozlúčka so zosnulým bude  1. februára 2023 o 14.00 hodine

 podľa občianskych obradov  v Dome smútku v Krompachoch.

 

Odpočívaj v pokoji!