S bolesťou v srdci Vám oznamujeme, že nás dňa 20.11.2023 vo veku 71 rokov navždy opustil náš drahý milovaný otec, dedko, brat, krstný otec, priateľ, švagor, strýko, kamarát

 

Jan ČECH

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 24.11.2023 o 14:00 hod. v Dome smútku v Krompachoch 

 

Odpočívaj v pokoji.

 

------------------

 

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 23. novembra 2023 vo veku nedožitých 80 rokov navždy opustila naša milovaná mamka, babka, svokra, teta, príbuzná, priateľka, známa

 

Mária BÁTOROVÁ

rod. Gracová

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude  27. novembra 2023 o 14.00 hodine

 podľa  obradov rím.-kat. cirkvi  v Dome smútku v Krompachoch

 

Odpočívaj v pokoji.