Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú.

 

S bolesťou v srdci oznamujeme, že dňa 29. júla 2021 vo veku 46 rokov nás navždy opustila 

MARTINA RICHNAVSKÁ

rod. Semanová

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 2.8. 2021 o 15:30 hod. v Dome smútku v Krompachoch.