Z obsahu vyberáme:

  • Dni Mesta Krompachy
  • Z činnosti komisií
  • Uznesenia z 18.zasadania MsZ
  • spevokol CANTICA CHRISTIANA na zájazde
  • Polícia informuje