Z obsahu čísla vyberáme: 100. výročie narodenia J. Barča - Ivana Štvorylka a festival tanca ŠZŠ vyhlasuje súťaž Kultúrne leto sa začalo Krompašská radničná desiatka Záhradkárska poradňa Radíme našim čitateľom