Názov Adresa Kontakt
Reštaurácia Piller Kaštiel   Zemanská 1

053/4414688

053/4471234

Reštaurácia MELÓDIA  Nám. slobody 2 0907 339 007 
Pizzeria BANDŽI  Sadová 15 053/4451715
Reštaurácia GALÉRIA  Nám. slobody 28 053/4471712
Pizzeria Fantázia Hlavná 70/26 0908 390 417