Z obsahu vyberáme:

  • Dušičkový šansón
  • Mestský úrad informuje
  • Moderné vzdelávanie - najlepšia investícia
  • Halloweenská disco party
  • Pietna spomienka turistov
  • Fotografia moja láska, moje hobby