Ukazovateľ

k 31. 12. 2015
Počet obyvateľov

8811

Priemerný vek obyvateľstva

35,18 rokov

Sobáše

48

Rozvody

25

Narodení

127

Zomrelí

82

z toho do 1 roku

1

z toho do 28 dní

1

Prisťahovaní

90

Odsťahovaní

140


Veková štruktúra obyvateľstva

predproduktívny vek (0-14)


1794

z toho muži

882

z toho ženy

912

produktívny vek

5521

muži (15-60)

2753

ženy (15-60)

2768

poproduktívny vek

1389

muži 61 +

559

ženy 61 +

830