Z obsahu vyberáme:

  • Príhovor primátorky
  • Mestský úrad informuje
  • Predstavujeme pani prednostu Annu Nemčíkovú
  • Doneba fest 2015
  • Street workoutové ihrisko
  • 50 rokov - Beh ulicami Krompách