Z obsahu vyberáme:

  • Príhovor primátorky
  • Festival tanca
  • Deň matiek
  • Okrúhle jubileum
  • Rozpočet mesta
  • Záhradkárska poradňa