História:
 
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1351. V roku 1406 sa Rýmařov stal mestom. 3. apríla 1790 postihol mesto ničivý požiar, pri ktorom zhoreli takmer všetky domy. Po tejto udalosti bolo mesto znovu postavené v duchu klasicizmu a empirizmu. V roku 1938 sa stal Rýmařov ako pohraničné mesto súčasťou nemeckej Ríše. Začiatkom mája 1945 bolo mesto oslobodené, pričom došlo k poškodeniu barokovej kaplnky sv. Jozefa v historickom strede mesta (kaplnka bola neskôr zbúraná).Po zrušení "Země moravskoslezské" v roku 1949 sa Rýmařov stal súčasťou Olomouckého kraja. V roku 1960 prišiel Rýmařov o postavenie okresného mesta a takmer celé územie okresu Rýmařov sa stalo súčasťou okresu Bruntál, vtedy jedného z najväčších v republike. V roku 2001 pri tvorení nových krajov mali pôvodne zástupcovia mesta usilovať o pridružení mesta k Olomouckému kraju. Potom sa ale radní rozhodli inak, k nevôli nemalej časti obyvateľov mesta. Nakoniec o tom, že Rýmařov zostane súčasťou okresu Bruntál a tým aj Moravskosliezskeho kraja, rozhodla nízka účasť voličov v referende. Rýmařov sa potom aspoň stal obcou s rozšírenou pôsobnosťou.
Historické jadro mesta bolo v roku 2003 vyhlásené mestskou pamiatkovou zónou, a to aj napriek tomu, že je narušené novodobou výstavbou. K najväčšiemu narušeniu historického rázu mesta došlo medzi rokmi 1955-1974, kedy zmizla väčšina domov na západnej strane námestia, ďalej pôvodná (a pôvabná) zástavba v Radničnej a Jungmannovej ulici, ale predovšetkým dve kaplnky, jedna baroková, druhá novogotická. Niekoľkých nevhodných zásahov sa ale historický stred mesta dočkal aj po roku 1989. Medzi najkrajšie objekty pamiatkovej zóny patria popri nižšie vypísaných historických pamiatok dochovaná zástavba na Triede hrdinov, na severnej strane námestia a v neposlednom rade aj dvojica funkcionalistichých domov v Radničné ulici. Z budov stojacich mimo pamiatkovú zónu zdobia mesto napr. pivovar a hotel Excelent, budova Komerční banky a niekoľko secesných viliek (napr. budova Polície ČR), ale predovšetkým areál filiálneho kostola Navštívenia Panny Márie v Lipkách.
 
Znak mesta:
 
Mestský znak tvorí na modrom poli zlatá, heraldicky vpravo otočená, vlčica v skoku zhora šikmo prestrelená zlatým šípom. Tento motív nesie najstarší rýmařovské pečatidlo z roku 1543. Tento znak sa tiež nachádza vytesaný na pieskovcovom kameni s dátumom 1844 zasadenom nad vchodom do radnice. Tu je však vlčica otočená nesprávne heraldicky vľavo. V roku 1994 bol predsedníctvom Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky schválená mestská zástava, na ktorej sa opakuje rovnaký motív ako na mestskom znaku.
 
Pamiatky:
 
Kaplnka Navštívenia Panny Márie - miestnymi tiež nazývaná kaplnka v Lipkách, veľmi významná baroková stavba miestneho staviteľa Friedricha Höslera z rokov 1711-15. Vnútro je vymaľované maľbami Ferdinanda Nabotha a Johanna Christopha Handkeho. V blízkosti sa nachádza socha Panny Márie Víťaznej z roku 1774 a skupina Ukrižovania, ľudová práca z roku 1812.
Radnica - monumentálna stavba s prvkami gotiky, renesancie, baroka a klasicizmu
Hrádok - chránená archeologická lokalita, skôr sa tu nachádzala drobná malá pevnosť, teraz je tu geologická expozícia
Kostol svätého archanjela Michaela - pôvodne gotický kostol, neskôr renesančne prestavaný
Budova fary - cenná renesančná stavba zo šestnásteho storočia, skôr horný úrad.
Socha Panny Márie Immaculaty v blízkosti fary (socha pôvodne stála v areáli parku pri chátrajúcom zámku v Janoviciach pri Rýmařove, na svoje súčasné miesto bola inštalovaná v roku 2010).
Božie muky - na ľavej strane cesty z Rýmařova do Bruntálu
Stĺp so sochou Panny Márie - baroková plastika olomouckého sochára Franza Leblose z roku 1683 nachádzajúci sa v západnej časti námestia Mieru. Stĺp bol postavený na náklady Marie Elisabeth Richtensteinovej na pamäť morovej epidémie, ktorá postihla Rýmařov v roku 1680. Socha prešla reštaurovaním v roku 1993.
Socha svätého Jána Nepomuckého - sochárske práce Severina Tischlera z roku 1736.