Ing. Anna Čupajová

tel.: 053 / 419 22 27, 
e-mail: anna.cupajova@krompachy.sk