Z obsahu vyberáme:

  • Prihovára sa k Vám primátorka
  • Ocenení občania 2014
  • Zo života našich škôl
  • Krompachy - história a súčasnosť
  • Historické okienko
  • Záhradkárska poradňa