Z obsahu čísla vyberáme: * Dotácie z rozpočtu mesta pre organizácie * Pozvánky na kultúrne podujatia * 20 najzdravších nápojov sveta * Bezpríspevkové darovanie krvi