Z obsahu čísla vyberáme: * Správy o činnosti oddelení mestského úradu * Nové byty na Maurerovej ulici * Kozmetická rubrika * Volebné okrsky a volebné miestnosti * Správy z Krompách v dobových novinách