zmluvné strany:         Eva Balogová

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               8. 11. 2010

účinná:                      9. 11. 2010

hodnota zmluvy:         46,47 €

trvanie:                     doba neurčitá