zmluvné strany:         Miloslav Masaryk

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               24. 1. 2012

účinná:                      25. 1. 2012

hodnota zmluvy:         neuvedené

trvanie:                     doba neurčitá