zmluvné strany:         Ondrej Holub

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               27. 1. 2012

účinná:                      28. 1. 2012

hodnota zmluvy:         100 €

trvanie:                     doba neurčitá