zmluvné strany:         Michal Ginič, a manželka Zuzana Giničová

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               9. 1. 2012

účinná:                      10. 1. 2012

hodnota zmluvy:         8300 €

trvanie:                     doba neurčitá