zmluvné strany:         MPC CESSI a.s., Spišská Nová Ves

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               2. 1. 2012

účinná:                      3. 1. 2012

hodnota zmluvy:         neuvedená

trvanie:                     doba neurčitá