zmluvné strany:         Dominika Rychnavská

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               17. 1. 2012

účinná:                      18. 1. 2012

hodnota zmluvy:         neuvedená

trvanie:                     do 31.12.2013