zmluvné strany:         Jozef Chibel a Mgr. Jana Chibelová

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               16. 1. 2012

účinná:                      17. 1. 2012

hodnota zmluvy:         neuvedená

trvanie:                     do 31.12.2013