zmluvné strany:         Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               17. 1. 2012

účinná:                      18. 1. 2012

hodnota zmluvy:         280 000 €

trvanie:                     30.9.2021