zmluvné strany:         Ing. Peter Benko

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               16. 1. 2012

účinná:                      17. 1. 2012

hodnota zmluvy:         33,19 €

trvanie:                     doba neurčitá