zmluvné strany:         Ing. Jozef Krak

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               11. 1. 2012

účinná:                      12. 1. 2012

hodnota zmluvy:         355 €

trvanie:                     doba neurčitá