zmluvné strany:         ČSOB Poisťovňa, a.s., Bratislava

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               9. 1. 2012

účinná:                      10. 1. 2012

hodnota zmluvy:         3015,20 € / rok

trvanie:                     doba neurčitá