zmluvné strany:         DEPONIA SYSTEM s.r.o., Bratislava

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               15. 12. 2011

účinná:                      16. 12. 2011

hodnota zmluvy:         neuvedené

trvanie:                     doba neurčitá