zmluvné strany:         Ing. Mária Krajčiová

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               2. 1. 2012

účinná:                      3. 1. 2012

hodnota zmluvy:         neuvedené

trvanie:                     doba neurčitá