zmluvné strany:         Dušan Kopanec a Rozália Kopancová

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               28. 12. 2011

účinná:                      29. 12. 2011

hodnota zmluvy:         neuvedené

trvanie:                     do 31.12.2013