zmluvné strany:          HASMA s.r.o., Krompachy

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                21. 12. 2011

účinná:                       22. 12. 2011

hodnota zmluvy:          bezodplatné

trvanie:                       doba neurčitá