zmluvné strany:          Colt Services s.r.o., Košice

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                6. 12. 2011

účinná:                       7. 12. 2011

hodnota zmluvy:          16 215,00 Eur

trvanie:                       do 31.3.2012