zmluvné strany:          Eva Verešová

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                5. 12. 2011

účinná:                       6. 12. 2011

hodnota zmluvy:          40,00 Eur

trvanie:                       doba neurčitá