zmluvné strany:          Mária Rusnáková

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                2. 12. 2011

účinná:                       3. 12. 2011

hodnota zmluvy:          8500,00 Eur

trvanie:                       doba neurčitá