zmluvné strany:          Ministerstvo životného prostredia SR

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                1. 12. 2011

účinná:                       2. 12. 2011

hodnota zmluvy:          neuvedená

trvanie:                       doba neurčitá