zmluvné strany:          Úrad vlády Slovenskej republiky, Bratislava

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                1. 12. 2011

účinná:                       2. 12. 2011

hodnota zmluvy:          20 000,00 Eur

trvanie:                       doba neurčitá