zmluvné strany:          KOVOHUTY, a.s., Krompachy

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                1. 12 2011

účinná:                       2. 12. 2011

hodnota zmluvy:          3,30 Eur/hodinu

trvanie:                       doba neurčitá