zmluvné strany:          Ján Belej

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                25. 11 2011

účinná:                       26. 11. 2011

hodnota zmluvy:          100,00 Eur

trvanie:                       doba neurčitá