zmluvné strany:          Peter Bukoci

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                23. 11 2011

účinná:                       24. 11. 2011

hodnota zmluvy:          69,72Eur

trvanie:                       doba neurčitá