zmluvné strany:          Maroš Stelík

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                15. 11 2011

účinná:                       16. 11. 2011

hodnota zmluvy:          46,47 Eur

trvanie:                       doba neurčitá