zmluvné strany:          MUDr. Valér Kováč

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                15. 11 2011

účinná:                       16. 11. 2011

hodnota zmluvy:          50,00 Eur

trvanie:                       doba neurčitá