zmluvné strany:          Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Poprad

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                29. 9. 2011

účinná:                       30. 9. 2011

hodnota zmluvy:          neuvedená

trvanie:                       doba neurčitá