zmluvné strany:          MUDr. Ivette Jurčová

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                14. 11 2011

účinná:                       15 . 11. 2011

hodnota zmluvy:          150,00 Eur

trvanie:                       doba neurčitá