zmluvné strany:          Štefan Pokrivčák

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                11. 11 2011

účinná:                       12. 11. 2011

hodnota zmluvy:          4,00 Eur

trvanie:                       doba neurčitá