zmluvné strany:          Radovan Rabatin

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                9. 11 2011

účinná:                       10. 11. 2011

hodnota zmluvy:          9010,00 Eur

trvanie:                       doba neurčitá