zmluvné strany:          Žofia Jánošová
                                 Eva Jánošová
                                 František Jánoš
                                 Peter Jánoš

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                7. 11 2011

účinná:                       8. 11. 2011

hodnota zmluvy:          0,00 Eur

trvanie:                       doba neurčitá