zmluvné strany:          Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                7. 11 2011

účinná:                       8. 11. 2011

hodnota zmluvy:          neuvedená

trvanie:                       doba neurčitá