zmluvné strany:          Štefan Jakubkovič

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                4. 11 2011

účinná:                       5. 11. 2011

hodnota zmluvy:          25 Eur

trvanie:                       doba neurčitá