zmluvné strany:          Ladislav Mihok

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                4. 11 2011

účinná:                       5. 11. 2011

hodnota zmluvy:          66,39 Eur

trvanie:                       doba neurčitá